ZESTAW KULOWY DO TRÓJSTRONNEGO WYWROTU


home >pl >Produkty > ZESTAW KULOWY DO TRÓJSTRONNEGO WYWROTU

ZESTAW KULOWY DO TRÓJSTRONNEGO WYWROTU

  •   3 way ball kit

Teleskopowe siłowniki podskrzyniowe nadają się do jednostronnego, dwustronnego i trójstronnego wywrotu (pomimo tego, że jednostronny tylny wywrot nadal pozostaje najpopularniejszy na świecie).

Mariz zapewnia również akcesoria dla przyczep wyładowczych
Dla pojazdów z dwustronnym i trójstronnym wywrotem, Mariz oferuje 4-kulowy zestaw (do zamontowania na podwoziu) ze związanymi gniazdami (do zamocowania pod nadwoziem wywrotu) oraz 2 trzpieniami ryglującymi, które wykorzystuje się do zaryglowania 2 gniazd i 2 kul, a w konsekwencji do określenia kierunku wywrotu. Przestawiając trzpienie do różnych miejsc przed wysterowaniem (obydwa na tyle lub obydwa na boku), można zmieniać kierunek wywrotu. Specjalna konstrukcja komponentów zestawu kulowego do wywrotu razem ze specyficzną konfiguracją ich instalacji zapewnia to, by trzpienie nie mogły zostać zaryglowane w złych położeniach.

Zastosowanie od 2 do 28 ton użytecznego ładunku.

Zastosowania z siłownikiem do 3-stronnrgo wywrotu nadaje się w szczególności dla tych pojazdów, które są przeznaczone do wykorzystywania w wąskich ulicach lub w dowolnych miejscach z ograniczoną przestrzenią dla ruchu i ustawiania pojazdu przed rozpoczęciem rozładunku.