ADAPTERY ORAZ ZAWORY SPADOCHRONOWE


home >pl >Produkty > ADAPTERY ORAZ ZAWORY SPADOCHRONOWE

ADAPTERY DO SIŁOWNIKÓW ORAZ ZAWORY SPADOCHRONOWE

  •   Adapters and parachute valves

Jako uzupełniające akcesoria do łatwego dopasowania i podłączenia naszych siłowników Mariz do obwodów hydraulicznych, dostępne są złączki proste oraz kątowe (90°).
Zawory spadochronowe to zawory bezpieczeństwa zatrzymujące gwałtowne opadanie skrzyni w razie awarii.
Mariz oferuje zawory spadochronowe dla bezpiecznego opuszczania siłownika: przed dostawą do klienta zawór ten jest ustawiany zależnie od typu siłownika i jego zamierzonego zastosowania celem regulacji natężenia przepływu podczas opuszczania nadwozia.